Zastosowanie systemów Big Data w analizie logów i skuteczne reagowanie na incydenty

cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo analiza danych Big Data cyber techniczne

Szkolenie Zastosowanie systemów Big Data w analizie logów i skuteczne reagowanie na incydenty jest poświęcone prezentacji narzędzi do analizy danych oraz kompleksowego systemu kontroli bezpieczeństwa, w tym monitorowania, audytu i raportowania.

 

Cel szkolenia:
Zapoznanie z narzędziami przeznaczonymi do skutecznego reagowania na incydenty komputerowe, wzmocnienia działań profilaktycznych w kontekście przyszłych ataków i awarii oraz raportowania o nich odpowiednim podmiotom.

 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest w szczególności do administratorów systemów informatycznych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w organizacjach.

 

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do platform zarządzania logami.
 2. Przeszukiwanie logów.
 3. Korelacja danych z wielu źródeł.
 4. Przygotowywanie wizualizacji.
 5. Automatyzacja raportowania.
 6. Mapowanie danych do wspólnego modelu.
 7. Akceleracja wyszukiwania.
 8. Wizualne narzędzia raportujące.
 9. Zgłaszanie incydentów do właściwych podmiotów.

 

Wymagania wstępne:
Zalecana znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami informatycznymi.

 

Warunki ukończenia szkolenia:
Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie zadań praktycznych.

 

Wymagania dotyczące środowiska komputerowego (w przypadku realizacji zdalnej szkolenia):

 • system operacyjny Windows lub Linux,
 • co najmniej 2-rdzeniowy procesor wspierający wirtualizację,
 • minimum 12GB dostępnej pamięci RAM,
 • minimum 50GB wolnego miejsca na dysku,
 • zainstalowane darmowe oprogramowanie Oracle VirtualBox,
 • przeglądarka internetowa/zainstalowana aplikacja umożliwiająca korzystanie z oprogramowania  służącego do prowadzenia zajęć online (oprogramowanie wskazane będzie przez prowadzącego).

 

Jak się zapisać?

 1. Żeby zapisać się na szkolenie musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć kliknij tutaj. Konto to umożliwia korzystanie z oferty, zarówno na platformie szkolenia.ctb.agh.edu.pl, jak i szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta zapisz się na szkolenie. O przyjęciu decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
 3. Z naszego systemu otrzymasz automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie uruchomienia szkolenia. Następnie prześlij na adres e-mailowy szkolenia@informatyka.agh.edu.pl skan wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Dane do przelewu zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie szkolenia.
 5. Prześlij lub dostarcz oryginały dokumentów przed terminem rozpoczęcia szkolenia (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Wymagane dokumenty:

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 • osobiście - bezpośrednio do osoby obsługującej szkolenie pod kątem administracyjnym:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,

  po wcześniejszym umówieniu się (szczegółowe informacje zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie szkolenia),
 • osobiście - w zamkniętej kopercie:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,

  kopertę (podpisaną: szkolenie Zastosowanie systemów Big Data w analizie logów i skuteczne reagowanie na incydenty (pok. 2.13)) należy zostawić w skrzynce przeznaczonej na korespondencję, która znajduje się w holu budynku, na prawo od wejścia,
 • pocztą - adres do wysyłki:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Instytut Informatyki (budynek D-17)
  z dopiskiem: szkolenie Zastosowanie systemów Big Data w analizie logów i skuteczne reagowanie na incydenty (pok. 2.13).

Minimalna liczba osób warunkująca uruchomienie szkolenia: 7 osób.

Czas trwania: 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Cena: 2399 zł
Brak terminów 🙁
Masz pytania? Napisz

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kwestionariusz osobowy
Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w AGH

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Koordynator szkolenia:
mgr inż. Dawid Suder
e-mail: dsuder@agh.edu.pl

Administracja szkolenia:
e-mail: szkolenia@informatyka.agh.edu.pl

Podobne