Trwają zapisy na termin: 06.12.2022 - 08.12.2022 Pozostało 1 miesiąc, 3 tygodnie żeby się zapisać! Zapisz się!

Warsztaty cybersamoobrony

cyberbezpieczeństwo atak socjotechniczny stalking fact checking nadużycia manipulacja cyberprzestępstwo cyberatak cybersamoobrona cyber nietechniczne

Rozwój technologii cyfrowej dał możliwość dostępu do ogromnego zasobu informacji z dowolnego miejsca na ziemi i przy użyciu narzędzi mieszczących się w kieszeni. Niestety te same narzędzia mogą być wykorzystywane do ataku na dowolną osobę.

Podczas Warsztatów cybersamoobrony zostaną omówione nie tylko najczęstsze metody ataków, mające na celu wykradzenie danych firmowych lub osobowych, ale także nauczymy rozpoznawania symptomów manipulacji socjotechnicznej. Dzięki nam rozpoznasz zabiegi stosowane w celu uśpienia czujności, manipulacji lub we wczesnych stadiach stalkingu. Nauczymy zabezpieczać komunikację elektroniczną, zarówno e-mailową, jak i prowadzoną za pośrednictwem komunikatorów. W trakcie zajęć będzie się można nauczyć, jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych, poznać, w jaki sposób wyszukiwać informacje o osobach, podmiotach i organizacjach oraz dowiedzieć się, nie tylko, kto prześladuje, ale też skąd bierze dane o ofiarach. Zostaną również przekazane podstawy wiedzy na temat regulacji prawnych, dotyczących przestępstw popełnianych w Internecie.

 

Cel warsztatów:
Przybliżenie wiedzy dotyczącej przestępstw związanych ze stalkingiem i manipulacją, przy wykorzystaniu sieci Internet oraz urządzeń cyfrowych. W trakcie warsztatów z psychologiem, uczestnicy nauczą się rozpoznawać symptomy nadużyć stosowane przez cyberprzestępców, poznają techniki pozwalające na zabezpieczenie się przed manipulacją i jej skutkami. 
Tematyka warsztatów koncentruje się wokół metod bezpiecznego użytkowania urządzeń elektronicznych i sieci społecznościowych pod kątem potencjalnego ataku socjotechnicznego. W trakcie zajęć omówione zostaną metody ataków, symptomy manipulacji socjotechnicznej oraz wczesnych stadiów stalkingu. Warsztaty obejmują prezentację i praktyczne zastosowanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej, bezpiecznego wyszukiwania informacji i korzystania z mediów społecznościowych. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną także zasady samoobrony psychicznej przed atakami, metody szukania wsparcia w przypadku cyberataku oraz regulacje prawne dotyczące przestępstw popełnianych w Internecie.

 

Adresaci warsztatów:
Pracownicy oraz dyrektorzy instytucji odpowiedzialnych za pomoc osobom dotkniętym zjawiskiem stalkingu lub mową nienawiści w Internecie, a także osoby chcące podnieść swój poziom wiedzy i umiejętności w przeciwdziałaniu zjawisku, jak i analizie zaistniałych przypadków.

 

Plan warsztatów:

 1. Zaawansowane wyszukiwanie informacji przy użyciu wyszukiwarek. 
 2. Analiza komunikacji poczty elektronicznej. 
 3. Komunikatory internetowe: zasady bezpiecznej komunikacji. 
 4. Ustalenia osób i podmiotów w sieciach społecznościowych. 
 5. Analiza metadanych. 
 6. Wyszukiwanie informacji o polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych.  
 7. Podstawy fact checkingu i metody oceny oraz weryfikacji informacji pozyskanych  w sieci Internet.  
 8. Warsztaty z psychologiem – scenariusze zachowania sprawców i potencjalnych ofiar. 
 9. Rozpoznawanie symptomów manipulacji i wykorzystania ludzkiej psychiki. 
 10. Samoobrona psychiczna przed atakami i szukanie wsparcia w przypadku cyberataku.  
 11. Kim jest sprawca, czyli profil psychologiczny cybernapastnika. 
 12. Strategie walki ze stalkingiem. 
 13. Prawne aspekty zwalczania zjawisk i przestępstw związanych z mową nienawiści  i stalkingiem z wykorzystaniem cyfrowych środków komunikacji. 

 

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza na temat Internetu i nowoczesnych środków komunikacji.

 

Warunki ukończenia warsztatów:
Aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie zadań praktycznych.

 

Wymagania dotyczące środowiska komputerowego:
Komputer z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną aplikacją do prowadzenia zajęć online (oprogramowanie wskazane będzie przez prowadzących).

 

Jak się zapisać?

 1. Żeby zapisać się na warsztaty musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć kliknij tutaj. Konto to umożliwia korzystanie z oferty, zarówno na platformie szkolenia.ctb.agh.edu.pl, jak i szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta zapisz się na warsztaty. O przyjęciu decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
 3. Z naszego systemu otrzymasz automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie uruchomienia warsztatów. Następnie prześlij na adres e-mailowy szkolenia@informatyka.agh.edu.pl skan wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Dane do przelewu zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie warsztatów.
 5. Prześlij lub dostarcz oryginały dokumentów przed terminem rozpoczęcia warsztatów (najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów).

Wymagane dokumenty:

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 • osobiście - bezpośrednio do osoby obsługującej warsztaty pod kątem administracyjnym:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,
  po wcześniejszym umówieniu się (szczegółowe informacje zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie warsztatów),
 • osobiście - w zamkniętej kopercie:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,

  kopertę (podpisaną: Warsztaty cybersamoobrony (pok. 2.13)) należy zostawić w skrzynce przeznaczonej na korespondencję, która znajduje się w holu budynku, na prawo od wejścia,
 • pocztą - adres do wysyłki:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Instytut Informatyki (budynek D-17)
  z dopiskiem: Warsztaty cybersamoobrony (pok. 2.13).

Minimalna liczba osób warunkująca uruchomienie warsztatów: 6 osób.

Czas trwania: 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Cena: 2309 zł
Terminy

Kliknij w datę, żeby dowiedzieć się więcej o wybranym terminie.

Od prawie 30 lat zajmuje się zwalczaniem przestępczości i bezpieczeństwem publicznym. Związany z firmą Analytical Solutions, która łączy działalność wywiadowczo-analityczną w obszarze Business Intelligence z wdrażaniem własnych rozwiązań informatycznych ułatwiających zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie. Wcześniej zdobył doświadczenie korporacyjne, m.in. w HP jako analityk wywiadu odpowiedzialny za region EMEA. Od 1991 do 2014 roku pełnił służbę w Policji, gdzie m.in. kierował Wydziałem Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku. Jeden ze współtwórców Analizy Kryminalnej i Wywiadu Kryminalnego w Polsce. Laureat nagrody International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA) 2013. Realizował zlecenia szkoleniowe i analityczne Departamentu Stanu USA, ekspert UE.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Kwestionariusz osobowy
Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w AGH

 

INFORMACJE KONTAKTOWE
Koordynator warsztatów:
dr Krzysztof Krassowski
e-mail: kkr@agh.edu.pl

Administracja warsztatów:
e-mail: szkolenia@informatyka.agh.edu.pl

Podobne