Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych

cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo sieci komputerowe cyber techniczne

Szkolenie Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych przedstawia podstawy budowy i usług w sieciach komputerowych z naciskiem na aspekty bezpieczeństwa. Przedstawione zostaną narzędzia pozwalające na wykrywanie punktów problematycznych oraz metody podnoszenia bezpieczeństwa usług. W trakcie zajęć omówione zostaną między innymi zasady bezpiecznej segmentacji i adresacji w sieciach, tworzenie własnej infrastruktury wraz z odpowiednią jej architekturą, a także zasady działania wybranych protokołów.

 

Cel szkolenia:
Przedstawienie podstaw działania sieci komputerowych i ich usług oraz mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa.

 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane dla administratorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów komputerowych oraz osób zainteresowanych tą tematyką, chcących rozwinąć wiedzę i praktyczne umiejętności w tym zakresie.

 

Plan szkolenia:

 1. Podstawy sieci komputerowych – adresy IP, protokół Ethernet, typowa architektura sieci.
 2. Usługi w sieciach – WiFi, NAT, DNS, DHCP, HTTP.
 3. Architektura bezpiecznej sieci – na co zwrócić uwagę i dlaczego?
 4. Skanowanie sieci i wykrywanie usług – jak atakujący może próbować pozyskać informacje o naszej sieci i co może znaleźć?
 5. Systemy bezpieczeństwa i logowania zdarzeń – rodzaje, przykłady i dlaczego warto je wdrożyć?

 

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość sieci komputerowych (kojarzenie pojęć: adresy IP, Ethernet, NAT, DHCP, routing i switching).

 

Warunki ukończenia szkolenia:
Aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie zadań praktycznych.

 

Wymagania dotyczące środowiska komputerowego (w przypadku realizacji zdalnej szkolenia):

 • komputer z systemem Windows lub Linux,
 • przeglądarka internetowa/zainstalowana aplikacja umożliwiająca korzystanie z oprogramowania służącego do prowadzenia zajęć online (oprogramowanie wskazane będzie przez prowadzącego),
 • zainstalowany VirtualBox w wersji 6.0 lub wyżej,
 • co najmniej 50 GB wolnego miejsca na dysku (na kopie maszyn wirtualnych),
 • co najmniej 12 GB wolnej pamięci RAM.

 

Jak się zapisać?

 1. Żeby zapisać się na szkolenie musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć kliknij tutaj. Konto to umożliwia korzystanie z oferty, zarówno na platformie szkolenia.ctb.agh.edu.pl, jak i szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta zapisz się na szkolenie. O przyjęciu decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
 3. Z naszego systemu otrzymasz automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie uruchomienia szkolenia. Następnie prześlij na adres e-mailowy szkolenia@informatyka.agh.edu.pl skan wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Dane do przelewu zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie szkolenia.
 5. Prześlij lub dostarcz oryginały dokumentów przed terminem rozpoczęcia szkolenia (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Wymagane dokumenty:

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 • osobiście - bezpośrednio do osoby obsługującej szkolenie pod kątem administracyjnym:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,

  po wcześniejszym umówieniu się (szczegółowe informacje zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie szkolenia),
 • osobiście - w zamkniętej kopercie:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,

  kopertę (podpisaną: szkolenie Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych (pok. 2.13)) należy zostawić w skrzynce przeznaczonej na korespondencję, która znajduje się w holu budynku, na prawo od wejścia,
 • pocztą - adres do wysyłki:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Instytut Informatyki (budynek D-17)
  z dopiskiem: szkolenie Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych (pok. 2.13).

Minimalna liczba osób warunkująca uruchomienie szkolenia: 6 osób.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Cena: 949 PLN
Brak terminów 🙁
Instructor avatar
Od 2016 r. pracownik Instytutu Informatyki AGH, a potem Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Od 2015 r. przeprowadził ponad sto pięćdziesiąt szkoleń dotyczących bezpieczeństwa informatycznego (testy penetracyjne, ethical hacking, kryptografia, bezpieczeństwo sieci Wi-Fi, zarządzanie bezpieczeństwem i reagowanie na incydenty) i sieci komputerowych. Prowadzi szkolenia oraz akredytację instruktorów na poziomach CCNA (w tym CyberOps Associate), Network Security i CCNP Enterprise. Posiada także certyfikaty Certified Information Systems Security Professional (CISSP), GIAC Certified Incident Handler (GCIH), GIAC Assessing and Auditing Wireless Networks (GAWN), Offensive Security Wireless Professional (OSWP) oraz Cisco Certified Design Professional (CCDP). Członek GIAC Advisory Board.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kwestionariusz osobowy
Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w AGH

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Koordynator szkolenia:
mgr inż. Dawid Suder
e-mail: dsuder@agh.edu.pl

Administracja szkolenia:
e-mail: szkolenia@informatyka.agh.edu.pl

Minione edycje
 • 26.11.2022
Podobne