Trwają zapisy na termin: 16.11.2022 Pozostało 1 miesiąc żeby się zapisać! Zapisz się!

Cyberbezpieczeństwo dla pracowników nietechnicznych

cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo cyberprzestępstwo systemy teleinformatyczne cyber nietechniczne

Rok 2020 to rok zmian społecznych i wymuszonej pracy zdalnej oraz transformacji cyfrowej. Rok ten, pomimo negatywnych skutków pandemii COVID-19, przyniósł korzyści polegające na zwiększonym wykorzystaniu i dostępności zdalnych rozwiązań cyfrowych. Wraz ze zmianami i usprawnieniem procesów zdalnych, mamy do czynienia również ze zwiększoną aktywnością przestępczości w zakresie włamań do systemów informatycznych, w tym z wykorzystaniem naruszenia prywatności stacji roboczych pracowników.
Szkolenie Cyberbezpieczeństwo dla pracowników nietechnicznych koncentruje się na zwiększeniu poziomu wiedzy użytkowników końcowych na temat zagrożeń, sposobów zabezpieczania i obrony przed cyberprzestępcami oraz pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo korporacyjne. W zakresie szkolenia ujęte zostały podstawy prawne, organizacyjne, jak również aktualne zagrożenia informatyczne oraz metody skutecznej ochrony przed działaniami przestępców.

 

Cel szkolenia:
Szkolenie z dziedziny cyberbezpieczeństwa przybliży tematykę zagrożeń, jakim poddawane są systemy teleinformatyczne i nauczy dostosowywać do nich zachowania użytkownika i rozwiązania teleinformatyczne. Program szkolenia koncentruje się na zwiększeniu poziomu wiedzy użytkowników końcowych oraz pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo korporacyjne, poprzez zwiększenie odporności łańcucha zabezpieczeń przed cyberprzestępcami. Szkolenie skupia się na analizie ryzyka i ich oszacowaniu oraz nabyciu umiejętności obrony i przewidywania konsekwencji nie stosowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie zostało tak przygotowane, aby korzyść z uczestnictwa była znacząca, zarówno dla pracowników korporacji, jak i podmiotów administracji państwowej.
Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych (w tym dyrektorów, kierowników) wszystkich „nietechnicznych” departamentów/oddziałów/pionów, osób współpracujących i korzystających z systemów teleinformatycznych przedsiębiorstw, użytkowników systemów IT, dla których są wdrożone polityki bezpieczeństwa.
Szkolenie adresowane jest między innymi do pracowników podmiotów realizujących usługi kluczowe w rozumieniu „ustawy KSC” – Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2248, z 2020 r. poz. 695 i 875), która nakłada szczególne obowiązki na operatorów objętych ustawą, w tym prowadzenia działań edukacyjnych wobec użytkowników.

 

Plan szkolenia:

 1. Dzień pierwszy:
  • rola cyberbezpieczeństwa, aspekty prawne i ekonomiczne,
  • informatyczne zagadnienia cyberbezpieczeństwa,
  • rodzaje zagrożeń, "cyber crime is a crime",
  • wpływ działania użytkowników na bezpieczeństwo systemów - analiza ryzyka,
  • polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem - szacowanie ryzyka,
  • schematy działań przestępców, wykorzystywane narzędzia, metody obrony.
 2. Dzień drugi:
  • zagrożenia dla urządzeń mobilnych,
  • zarządzanie hasłami, ochrona tożsamości,
  • rozwiązania wzmacniające ochronę - dobre praktyki.

 

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość użytkowania systemów informatycznych oraz obsługi poczty e-mail z punktu widzenia odbiorcy.
Od uczestników nie jest wymagane przygotowanie techniczne. Osoby prowadzące szkolenie poruszą zagadnienia techniczne w przystępny sposób, poszerzając ogólne rozumienie funkcjonowania systemów informatycznych.

 

Warunki ukończenia szkolenia:
Aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie zadań praktycznych.

 

Wymagania dotyczące środowiska komputerowego:
Komputer z przeglądarką do Internetu.

 

Jak się zapisać?

 1. Żeby zapisać się na szkolenie musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć kliknij tutaj. Konto to umożliwia korzystanie z oferty, zarówno na platformie szkolenia.ctb.agh.edu.pl, jak i szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta zapisz się na szkolenie. O przyjęciu decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
 3. Z naszego systemu otrzymasz automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie uruchomienia szkolenia. Następnie prześlij na adres e-mailowy szkolenia@informatyka.agh.edu.pl skan wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Dane do przelewu zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie szkolenia.
 5. Prześlij lub dostarcz oryginały dokumentów przed terminem rozpoczęcia szkolenia (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Wymagane dokumenty:

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 • osobiście - bezpośrednio do osoby obsługującej szkolenie pod kątem administracyjnym:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,
  po wcześniejszym umówieniu się (szczegółowe informacje zostaną podane w e-mailu potwierdzającym uruchomienie szkolenia),
 • osobiście - w zamkniętej kopercie:
  Instytut Informatyki, budynek D-17, ul. Kawiory 21,

  kopertę (podpisaną: szkolenie Cyberbezpieczeństwo dla pracowników nietechnicznych (pok. 2.13)) należy zostawić w skrzynce przeznaczonej na korespondencję, która znajduje się w holu budynku, na prawo od wejścia,
 • pocztą - adres do wysyłki:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Instytut Informatyki (budynek D-17)
  z dopiskiem: szkolenie Cyberbezpieczeństwo dla pracowników nietechnicznych (pok. 2.13).

Minimalna liczba osób warunkująca uruchomienie szkolenia: 5 osób.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Cena: 929 zł
Terminy

Kliknij w datę, żeby dowiedzieć się więcej o wybranym terminie.

Naczelnik Wydziału Teleinformatyki KSP, z ponad 20-letnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji złożonych projektów IT w sektorze publicznym i służbach mundurowych. Posiada szeroką wiedzę techniczną i proceduralną w zakresie prowadzenia projektów IT. Skoncentrowany na zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej państwa. Absolwent Wydziału Matematyki i Techniki oraz Wydziału Historii WSP w Bydgoszczy (aktualnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), a także Instytutu Łączności w Miedzeszynie, na kierunku zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kwestionariusz osobowy
Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w AGH

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Koordynator szkolenia:
dr Krzysztof Krassowski
e-mail: kkr@agh.edu.pl

Administracja szkolenia:
e-mail: szkolenia@informatyka.agh.edu.pl

Podobne